NG
בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה
03-771-2804
תל אביב מדיקל סנטר – מרכז רפואי פרטי

בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה

עמוד הביתהיחידה לאלרגיה ואימונולוגיה › בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה
בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה
בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה

בתל אביב מדיקל סנטר אנו מבצעים בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה מבית פייזר. הבדיקה בודקת תגובה אלרגית לחומר פעיל PEG הנמצא בחיסון מבית פייזר.

אופן ביצוע בדיקת אלרגיה לחיסון קורונה

מבצעים טסט עורי – דקירה. התוצאה מתקבלת אחרי 30 דקות

הבדיקה מתבצעת על ידי רופא אלרגולוג ד״ר ולרי טפליצקי

רופאים היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה

טיפולים היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה