רציף הרברט סמואל 46, תל אביב 03-771-2804 א'-ה' 08:00 - 20:00 ו' 08:00 - 14:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מחלקת רפואת ספורט

עמוד הבית › מחלקת רפואת ספורט

no content

19 Jul

Consultant

  • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
19 Jul

Infectious

  • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
20 Jul

Respiratory

  • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
20 Jul

Infectious

  • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
22 Jul

Consultant

  • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
22 Jul

Respiratory

  • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
22 Jul

Denal Clinic

  • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
הזמנת כרטיס
22 Jul

Infectious

  • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
23 Jul

Respiratory

  • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
23 Jul

Denal Clinic

  • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
הזמנת כרטיס