רציף הרברט סמואל 46, תל אביב 03-771-2804 א'-ה' 08:00 - 20:00 ו' 08:00 - 14:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מחלקת רפואת ספורט

עמוד הבית › מחלקת רפואת ספורט

no content

13 Nov

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
13 Nov

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
13 Nov

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
13 Nov

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
14 Nov

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
14 Nov

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
14 Nov

Denal Clinic

 • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
הזמנת כרטיס
15 Nov

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
15 Nov

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
16 Nov

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
16 Nov

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס