NG
כירוגיה פלסטית | תל אביב מדיקל סנטר | תל אביב מדיקל סנטר
03-771-2804
תל אביב מדיקל סנטר – מרכז רפואי פרטי

כירורגיה פלסטית

כירוגיה פלסטית
כירוגיה פלסטית

כיום כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לתקן ולשפר גורמים בהופעה החיצונית שלנו

האסתטיקה הרפואית מציעה לנו מגוון של טיפולים אם כירורגים או אם באמצעות לייזר האמפשרים לנו להינות מהופעה שתעמוד בקנה אחד עם שאיפותינו

לרשותכם מערך רופאים פלסטים עם נסיון רחב בטיפול בכל נושא הכירורגיה הפלסטית

02 Mar

Denal Clinic

 • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
הזמנת כרטיס
03 Mar

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
03 Mar

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
03 Mar

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
03 Mar

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
04 Mar

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
04 Mar

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
04 Mar

Denal Clinic

 • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
הזמנת כרטיס
05 Mar

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
05 Mar

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס
06 Mar

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
10 Slots Available
הזמנת כרטיס
06 Mar

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
5 Slots Available
הזמנת כרטיס